Inkomensgrens

 

Let op
Als uw gezamenlijk belastbaar inkomen hoger is dan € 36.798,- is de kans dat wij u een woning kunnen aanbieden klein.
 
In verband met regels die het Rijk vanuit de Europese Gemeenschap oplegt, dienen wij tenminste 80% van onze vrijkomende woningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 36.798,- (prijspeil 2018).
 
Het overige deel kan tot en met 2020 worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 41.056,- (prijspeil 2018). Maximaal 10% van alle toewijzingen mag worden gedaan aan huishoudens met een hoger inkomen. Zodra wij constateren dat de grens van 80% in het gedrang komt, zal de toewijzing van woningen aan huishoudens met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat hoger ligt dan € 41.056,- worden opgeschort tot een nader te bepalen moment.
 
De woningzoekende die niet in aanmerking kan komen voor een woning omdat de grens van 80% is bereikt, kan alsnog een woning toegewezen krijgen zodra de Woningbouwvereniging vaststelt dat er weer ruimte is binnen de vastgestelde inkomensgrenzen.
 
Wilt u zich toch inschrijven voor woonruimte? Houdt u rekening met langere wachttijden.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Postadres

Postbus 66

1760 AB  Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wbvap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.